Calm Victory | Beyond Limits

Calm Victory | Beyond Limits

Wyrusz na wyprawę w głąb siebie i odkryj skarby, które chowają się na samym dnie

W czasie tej wyprawy masz szansę na konfrontację zarówno z tym, co sprawia, że życie jest trudne jak i z ogromem potencjału, który jest w Tobie. Dzięki zdobytemu doświadczeniu wiem, że kazda zmiana na lepsze zaczyna się w chwili gdy poznasz i zrozumiesz siebie.

Podczas naszej wspólnej podróży skupimy się na poszukiwaniu rozwiązań napotykanych trudności, wzmacnianiu tego co pomaga oraz przeformułowywaniu tego co blokuje. Wspólnie znajdziemy drogę do pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego Cię życia.

Wyrusz na wyprawę w głąb siebie i odkryj skarby, które chowają się na samym dnie

W czasie tej wyprawy masz szansę na konfrontację zarówno z tym, co sprawia, że życie jest trudne jak i z ogromem potencjału, który jest w Tobie. Dzięki zdobytemu doświadczeniu wiem, że kazda zmiana na lepsze zaczyna się w chwili gdy poznasz i zrozumiesz siebie.

Podczas naszej wspólnej podróży skupimy się na poszukiwaniu rozwiązań napotykanych trudności, wzmacnianiu tego co pomaga oraz przeformułowywaniu tego co blokuje. Wspólnie znajdziemy drogę do pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego Cię życia.

By żyć pełniej, radośniej, a przede wszystkim w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami. Doświadczenia ostatnich lat, jak pandemia i wojna, mocno uwydatniły potrzebę troski o nasz dobrostan psychiczny. Kiedy nauczymy się radzić sobie z emocjonalnymi trudnościami, będziemy mogli żyć pełniejszym i bardziej satysfakcjonującym życiem. 

WSPÓŁPRACA INDYWIDUALNA

W pracy indywidualnej zależy mi na tym, abyś jak najgłębiej poznał i zrozumiał siebie. Odkrył własny potencjał i możliwości, które pomogą Ci stworzyć życie jakiego pragniesz. 

Przyjmuję na psychoterapię osoby dorosłe-chętne i otwarte na zmianę siebie, pragnące poznać mechanizmy swojego funkcjonowania, gotowe by wziąć odpowiedzialność za swoje życie.

Sesje są dla Ciebie, jeśli:

Nie świadczę usług na NFZ, jeśli potrzebujesz bezpłatnej psychoterapii, zgłoś się do poradni zdrowia psychicznego.

Współpracujmy!

Dzięki psychoterapii człowiek odkrywa na nowo swoje wartości, tworzy nowe przekonania i zasady, na jakich pragnie kreować swój świat. Krok po kroku powraca do swojej esencji, prawdy o tym, kim jest, którą następnie urzeczywistnia w swoim życiu.

Pomogę Ci w dotarciu do Twojego prawdziwego Ja. W zaakceptowaniu siebie i swojej indywidualnej drogi, byś mógł podejmować świadome i najlepsze dla siebie decyzje.