Calm Victory | Beyond Limits

Calm Victory | Beyond Limits

Regulamin newslettera

§  1

 1. Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez stronę calmvictory.com zarządzaną przez Calm Victory Przestrzeń Psychoterapii, ul. Kaliny Jędrusik 7/96, 01-748 Warszawa, zwany dalej „calmvictory”.

§ 2

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez calmvictory na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące pojawiających się nowych artykułów oraz powiadomień zamieszczanych na portalu ezdrowie.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z calmvictory, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych,  o których mowa w ustępie powyżej.

 

§ 3

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 

§ 4

 1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.calmvictory.com w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do calmvictory i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 2. Następnie calmvictory na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez calmvictory, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

 

§ 5

 1. calmvictory informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.  Dz.U. z 2018 r.  poz. 1191 z późn.zm.).

 

§ 6

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

 

§ 7

 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z  Usługi  Newslettera (zrezygnować z otrzymywania Newslettera) w każdym czasie, poprzez aktywowanie („kliknięcie”) linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera.
 3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter może wypowiedzieć umowę o korzystanie z tej usługi także poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy psycholog@calmvictory.com, pocztą na adres calmvictory podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu  pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.

 

§ 8

 1. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

 

§ 9

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy: psycholog@calmvictory.com, pocztą bezpośrednio na adres strony calmvictory podany w Regulaminie
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez ezdrowie.
 3. calmvictory rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 10

 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
 1. W trakcie korzystania z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie – w szczególności w korespondencji z calmvictory lub w formularzu rejestracyjnym – treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 11

 1. Administratorem danych jest Calm Victory Przestrzeń Psychoterapii Beata Kowalska, ul. Kaliny Jędrusik 7/96, 01-748 Warszawa.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest w szczególności pod adresem Calm Victory z siedzibą w Warszawie ul. Kaliny Jędrusik 7/96, 01-748 Warszawa lub pod adresem email: psycholog@calmvictory.com.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: psycholog@calmvictory.com
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu świadczenia usługi Newsletter.
 6. Państwa dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody udzielonej poprzez nawiązanie połączenia lub do ustania prawnie usprawiedliwionego celu administratora .
 7. Przysługuje Państwu  prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz do ich usunięcia po ustaniu okresu archiwizacji danych.
 8. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatności i plików cookies.

 

§ 12

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 06 lutego 2023 roku