Calm Victory | Beyond Limits

Calm Victory | Beyond Limits

Dziś jest najlepszy moment na to, byś stał się zwycięzcą

By żyć pełniej, radośniej, a przede wszystkim w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami. Doświadczenia ostatnich lat, jak pandemia i wojna, mocno uwydatniły potrzebę troski o nasz dobrostan psychiczny.

Kiedy nauczysz się radzić sobie z emocjonalnymi trudnościami, będziesz mógł żyć pełniejszym i bardziej satysfakcjonującym życiem.

Psychologia jest dziedziną, która dotyka każdego aspektu naszego życia, a usługi związane ze wsparciem zdrowia psychicznego są rodzajem usług, z których korzystać może każdy. W moim odczuciu, także powinien korzystać każdy.

To najlepszy czas, by zatroszczyć się o siebie lub swoich pracowników

Psychologia jest dziedziną, która dotyka każdego aspektu naszego życia, a usługi związane ze wsparciem zdrowia psychicznego są rodzajem usług, z których korzystać może każdy. W moim odczuciu, także powinien korzystać każdy.

By żyć pełniej, radośniej, a przede wszystkim w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami. Doświadczenia ostatnich lat, jak pandemia i wojna, mocno uwydatniły potrzebę troski o nasz dobrostan psychiczny. Kiedy nauczymy się radzić sobie z emocjonalnymi trudnościami, będziemy mogli żyć pełniejszym i bardziej satysfakcjonującym życiem. 

WSPÓŁPRACA INDYWIDUALNA

W pracy indywidualnej zależy mi na tym, abyś jak najgłębiej poznał i zrozumiał siebie. Odkrył własny potencjał i możliwości, które pomogą Ci stworzyć życie jakiego pragniesz. 

Przyjmuję na psychoterapię osoby dorosłe-chętne i otwarte na zmianę siebie, pragnące poznać mechanizmy swojego funkcjonowania, gotowe by wziąć odpowiedzialność za swoje życie.

Współpracujmy, jeśli:

Nie świadczę usług na NFZ, jeśli potrzebujesz bezpłatnej psychoterapii, zgłoś się do poradni zdrowia psychicznego.

Współpraca Biznesowa

Moim celem jest, aby Twój zespół nauczył się działać zgodnie z firmowymi wartościami. Otrzymał wskazówki do budowania relacji, które wspólnie pozwolą im stawiać czoła przeróżnym, zawodowym wyzwaniom.

Na warsztatach uczestnicy poszerzą swoją wiedzę dotyczącą komunikacji, motywacji oraz działania w dyskomforcie. Nauczą się strategii radzenia sobie z emocjami oraz regulacji napięcia związanego ze stresem.

Warsztaty, szkolenia w siedzibie firmy lub wyjazdowe.

OFERTA WARSZTATOWA:

warsztat oparty o narzędzia Points of you oraz Punctum

szkolenia z efektywnego radzenie sobie ze stresem

warsztat “Moja relacja ze sobą” (wartości, potrzeby, pragnienia)

praca nad pewnością siebie i poczuciem własnej skuteczności

kryzysy i sytuacje nagłe - perspektywa psychologiczna

warsztaty z asertywności

warsztaty jogi śmiechu

profilaktyka zdrowia psychicznego pracowników

Współpracujmy!

Dzięki psychoterapii człowiek staje się taki, jaki naprawdę jest, tworzy życie jakiego pragnie.

Pomogę Ci w dotarciu do Twojego prawdziwego Ja i akceptacji siebie oraz świadomym podejmowaniu decyzji.